Tekirdağ – Muratlı Hat Kesimi Sinyalizasyon Sistemi Projesi


Proje kapsamında Demiryolu sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin ve Çerkezköy kumanda merkezinin ulusal ve uluslararası standartlara göre, yenilenmesi, malzeme temini, montajı, testleri ve devreye alınması yapılmaktadır.